سیمرا آذرخشی هستم. فعالیت هنری ام را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده

و از سال ۱۳۹۲ به طور حرفه ای در سبک های اکریلیک پاستل رنگی سیاه قلم مداد رنگی رنگ روغن و آبرنگ شروع کرده ام.

در سبک های ذکر شده توانایی نقاشی از منظره،چهره،طبیعت زنده و … را دارم.